menu: HOME

WITAMY

AGNIESZKA TURSKA i MONIKA FABIAN, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Zakres działalności przedstawia szeroko pojęta opieka pielęgniarska na najwyższym poziomie. Profesjonalne podejście i miła obsługa zadowoli najbardziej wymagających klientów.  

więcej »

MONAGA

   MONAGA – Centrum Usług Pielęgniarskich s.c.

M. Fabian, A. Turska

05-800 Pruszków, ul. Tadeusza 6

tel. 22 - 490 42 46,  602 61 61 07

Często, niestety,  choroba zaskakuje nas nieoczekiwanie i nie potrafimy sobie       z nią poradzić – ani samodzielnie, ani z pomocą bliskich. Czasem dopada nas powoli i zaczyna nam brakować sił na walkę z naszymi słabościami.

Dawniej funkcjonował model rodziny wielodzietnej, wielopokoleniowej                   i mieszkającej razem. Obecnie struktura rodziny się zmienia;  wydłuża się okres aktywności zawodowej (rodzice często nie mogą sobie pozwolić na „wzięcie” zwolnienia lekarskiego, żeby zaopiekować się chorym dzieckiem i w podobnej sytuacji są dzieci, czy wnuki osób starszych). Niektórzy mieszkają zbyt daleko, żeby zapewnić opiekę w systemie ciągłym.

 Nader często bliscy – pomimo ogromnej więzi uczuciowej i emocjonalnej - nie są w stanie podołać opiece wobec osób chorych lub starszych; często też nie potrafią zapewnić opieki profesjonalnej.                                    

                                                                                                 Monika Fabian

MONAGA – Centrum Usług Pielęgniarskich s.c.

jest obecna na rynku usług medycznych od 2007 roku.

 

Dysponujemy w pełni wykwalifikowanym personelem,

z dużym doświadczeniem zawodowym

 

Wszystkie zatrudniane przez nas pielęgniarki posiadają ważne prawo wykonywania zawodu, opiekunki są doświadczone w pracy z osobami chorymi.

 Współpracujemy także z wykwalifikowanym logopedą

(specjalizującym się w zakresie logopedii po udarowej / afazji)

oraz fizjoterapeutą (ukończony licencjat, studia magisterskie w trakcie)

posiadającym duże doświadczenie zawodowe oraz  uprawnienia masażysty.

 

 Posiadamy wszelkie możliwe zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.

 

Firma jest zarejestrowana w Biurze Ewidencji Gospodarczej oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym – REGON 141068891, NIP 534-23-69-604

Legitymuje się też zaświadczeniem o wpisie do rejestru Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 1/2007.

W przypadku stosowania tlenoterapii posiadamy zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

MONAGA prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną w sposób przewidziany ustawowo - z zachowaniem tajemnicy zawodowej i uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

 

Przedstawiciele Firmy:

mgr Monika Fabian  -  tel.  602 61 61 07

lic. Agnieszka Turska – tel. 691 958 613

 

Usługi świadczymy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej            w formie pisemnej z pacjentem lub jego rodziną. Umowa zawiera m. in. zakres,   wymiar i czas trwania danej usługi, ustaloną cenę oraz formę i termin płatności; nie zawiera okresu wypowiedzenia, co daje choremu możliwość przerwania jej w dowolnej chwili po uzgodnieniu z przedstawicielem firmy. Nie wymagamy żadnych skierowań do objęcia naszą opieką. Przyjmujemy zgłoszenia drogą telefoniczną, która daje możliwość omówienia szczegółów opieki.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

·                    ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (zastrzyki, kroplówki, bańki, opatrunki itp.)

·                    PIELĘGNACJA (m.in. toaleta / kąpiel pacjenta)

·                    OPIEKA CAŁODOBOWA LUB CYKLICZNA

·                    POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

·                    PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  (np. kolonoskopii)

·                    UZUPEŁNIENIE / DOPEŁNIENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ / PALIATYWNEJ

·                    ZABEZPIECZANIE MEDYCZNO-PIELĘGNIARSKIE IMPREZ GRUPOWYCH

           (głównie sportowych)

·                    REHABILITACJA / FIZJOTERAPIA, MASAŻE

·                    LOGOPEDIA - dorośli (poudarowa) i dzieci

·                    LECZENIE RAN I ODLEŻYN METODĄ VIOFOR

·                    PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

·                    POMOC STARSZYM / CHORYM W PROWADZENIU DOMU

WOBEC:

·                    DZIECI, OSÓB DOROSŁYCH I STARSZYCH

·                    OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I LEŻĄCYCH

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUG:

·                    W DOMU PACJENTA

·                    W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ PACJENTA lub jego rodzinę

       (np. opieka pielęgnacyjna  W SZPITALU)

Oferujemy także usługi związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gospodarstwa domowego

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:

Działalność  prowadzimy głównie w rejonie Pruszkowa, Warszawy i okolic (szeroko rozumianych – od W-wy do Grodziska Maz. i pomiędzy trasą katowicką,  a poznańską – przyjęliśmy w tym wypadku system negocjacyjny).

Uwaga: Jeśli się zastanawiasz czy obsługujemy Twój region lub nie wiesz czy zabieg pielęgniarski jest w ofercie prosimy o telefon, szczegółowych informacji udzieli Ci przedstawiciel firmy.