menu: HOME

WITAMY

AGNIESZKA TURSKA i MONIKA FABIAN, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Zakres działalności przedstawia szeroko pojęta opieka pielęgniarska na najwyższym poziomie. Profesjonalne podejście i miła obsługa zadowoli najbardziej wymagających klientów.  

więcej »

OFERTA USŁUG MEDYCZNYCH

Oferujemy usługi w zakresie czynności pielęgniarskich, pielęgnacyjnych          i opiekuńczych, rehabilitacji i fizjoterapii, logopedii oraz profilaktyki i promocji zdrowia wobec pacjentów w każdym wieku i o każdym stopniu sprawności psychofizycznej wykonywane w miejscu wezwania (dom pacjenta, szpital itp...) –    w okresie trwania choroby, rekonwalescencji, w zakresie opieki paliatywnej itp… Także czynności związane z prowadzeniem domu.

Dysponujemy własnym, atestowanym, każdorazowo dezynfekowanym sprzętem medycznym– glucometr, termometr, ciśnieniomierz, bańki lekarskie itp…

Zabiegi podawania leków lub płynów infuzyjnych oraz niektórych szczepień wykonujemy w oparciu o pisemne zlecenie lekarskie (dopuszczamy formę xero kopii). Usługi wykonujemy używając rękawiczek jednorazowych z wykorzystaniem wyłącznie jednorazowych materiałów medycznych (igły, strzykawki, cewniki, maseczki i wąsy tlenowe, środki opatrunkowe itp.) – własnych lub pacjenta. Nie zapewniamy leków i środków farmaceutycznych.

Nie wymagamy skierowań na wykonanie odpłatnych badań laboratoryjnych (współpracujemy z kilkoma laboratoriami, ale analizy mogą być też wykonane         w placówce wskazanej przez pacjenta). W zakres usługi związanej z analizami laboratoryjnymi mogą wejść (w zależności od uzgodnienia i potrzeb pacjenta):

- pobranie materiału do badań (krew, mocz, kał, plwocina, wymaz z gardła lub rany – do posiewu + antybiogramu)

- dostarczenie materiału diagnostycznego do laboratorium

- dostarczenie wyników badań pacjentowi (oryginał, fax lub scan)

Oferujemy usługi w zakresie fizjoterapii (pourazowej, poudarowej itp..), usprawniania ruchowego, rehabilitacji zapobiegającej przykurczom i zanikom mięśni u osób leżących (rehabilitacja czynna i bierna), masażu częściowego lub całościowego u osób chorych i zdrowych (masaże lecznicze, profilaktyczne, antystresowe, limfatyczne, odchudzające itp…)

Zapewniamy również opiekę logopedyczną (dorośli - logopedia poudarowa, leczenie afazji, w chorobie Parkinsona itp… oraz dzieci - wszechstronna).

Zabezpieczamy od strony medyczno-pielęgniarskiej imprezy grupowe – przede wszystkim sportowe, szkolne itp… Podpisane mamy umowy z kilkoma klubami sportowymi; wystawiamy też rachunki dla urzędów gmin finansujących różnorodne szkolne zawody sportowe.

Z ramienia organizacji pozarządowej „Syntonia” w ramach programu „Blisko Seniora 90+” organizowanego przez Urząd Gminy Warszawa-Ochota prowadziliśmy prelekcje dla osób starszych oraz ich opiekunów w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz rehabilitacji osób starszych, dostarczając informacji m.in. na temat indywidualnej opieki nad osobą starszą, a także dostępnych - w ramach POZ / NFZ i BPS - rozwiązań systemowych (np. turnusy rehabilitacyjne, pielęgniarska opieka długoterminowa, leczenie sanatoryjne, gospodarcze usługi opiekuńcze itp..) oraz możliwości firm komercyjnych.

W wybranych przypadkach (do uzgodnienia) zapewniamy transport pacjenta    do placówek medycznych  lub odbiór z tych placówek  (własny albo taxi – kierowca doświadczony w kontakcie z osobami chorymi oraz z placówkami medycznymi).

Współpracujemy też z firmą wykonującą protezy kończyn dolnych -  Carbon  Prosthetics Protezy Kończyn z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 19 (możliwość dopasowania protezy bez konieczności dojazdu do Katowic).

MONAGA-Centrum Usług Pielęgniarskich s.c. ma także podpisaną umowę           z firmą Forte Audiologia Sp. z o.o. Sp. Kom. z Zielonej Góry, prowadzącą sklepy m. in. w Pruszkowie, Raszynie, Warszawie - Ursus i Wołominie, zajmującą się badaniem słuchu i sprzedażą audioczipów (aparaty słuchowe).

Stanowimy często uzupełnienie paliatywnej opieki hospicyjnej świadczonej          w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia współpracując z hospicjum domowym „Sokrates” w Pruszkowie, co daje wszystkim naszym pacjentom możliwość zamówienia wizyty domowej lekarza internisty/onkologa oraz zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej osobom m. in. z chorobą nowotworową. Często naszymi podopiecznymi są też pacjenci objęci opieką hospicjum domowego „Caritas” z Błonia.

Staramy się być Firmą elastyczną, dostosowującą ofertę do oczekiwań pacjentów i osób im bliskich,

 dlatego przyjęliśmy negocjacyjny system zakresu, trybu i formy płatności oraz czynności wykonywanych przez nas wobec pacjentów. Nie zwiększamy cen              w weekendy, czy w czasie nocnym.

Udzielamy rabatów w przypadku wykonywania kilku zabiegów podczas jednej wizyty i dopuszczamy możliwość negocjowania cen naszych usług

dotyczących opieki długotrwałej.

W cenę usług wliczony jest dojazd do pacjenta (w obrębie Pruszkowa)              oraz wszelkie porady dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia. Cennik zawiera też koszt naszego sprzętu medycznego.

Płatności można dokonywać przelewem na konto lub gotówką przekazywaną  za pisemnym pokwitowaniem (rozliczenie z przedstawicielami firmy) w terminie ustalanym z klientem.

Wystawiane rachunki za nasze usługi są istotne dla instytucji, osób poszkodowanych w wypadkach i starających się o odszkodowanie oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, gdyż dają możliwość odpisu od podatku dochodowego, a także umożliwiają rozliczenia rodzinne w przypadku składania się na opiekę kilku członków rodziny pacjenta.

W przypadku opieki stałej lub cyklicznej (tryb i wymiar ustalany z pacjentem) opiekę zapewnia kilka pielęgniarek lub opiekunek, za pracę których odpowiada firma MONAGA. Zawsze staramy się, aby liczba personelu pracująca z jednym chorym była jak najmniejsza. Pacjent lub jego rodzina mają prawo wnoszenia uwag i zastrzeżeń dotyczących ich pracy, zgłaszając je do przedstawicieli firmy.

Przyjmujemy możliwość zmiany treści umowy zawartego zlecenia (na życzenie pacjenta) w trakcie jego trwania. Nie obowiązuje też umowny okres wypowiedzenia – pacjent albo jego bliscy mogą  ją rozwiązać w dowolnym czasie (wystarczy powiadomienie telefoniczne) bez konsekwencji finansowych, czy prawnych.

Zlecenia dotyczące jedynie czynności „gospodarczych”

rozliczane są w systemie negocjacyjnym

(w zależności od czasu trwania zlecenia oraz zakresu i wymiaru usługi).

W przypadku opieki długotrwałej czynności pielęgnacyjne

wchodzą w zakres i koszt opieki.

Koszt czynności opiekuńczych wymagających dodatkowego przemieszczania się osoby opiekującej się pacjentem poza miejsce wezwania – każdorazowo do indywidualnego uzgodnienia.

Współpraca z TAXI tel. 602 212 852 

Profilaktyka i promocja zdrowia prowadzone są przy okazji wizyt z zakresu opieki pielęgniarskiej i obejmują m.in. porady dotyczące:

- diety (w odniesieniu do danego schorzenia i ogólnego stanu pacjenta),

- kontroli wypróżnień,

- nawodnienia organizmu pacjenta,

- zapobiegania i leczenia odleżyn, troficznych owrzodzeń podudzi, ran pooperacyjnych i in.,

-zapobiegania wszelkim powikłaniom występującym u chorych leżących               (np. zapalenie płuc, obrzęki, przykurcze i zaniki mięśni, zakażenia dróg moczowych, zaburzenia perystaltyki jelit itp…)

- działania i znaczenia różnorodnych zabiegów (np. stawiania baniek, inhalacji, masaży i rehabilitacji, diagnostyki kontrolnej itp…) 

- zapobiegania  powikłaniom pooperacyjnym,

- zakresu ogólnej pielęgnacji i usprawniania motorycznego (rehabilitacji)

- funkcjonowania w praktyce systemu Służby Zdrowia

 Posiadamy informacje o sklepach medycznych (m.in. materace przeciwodleżynowe, pieluchomajtki, cewniki, longiety, opaski usztywniające, worki stomijne, podkładki przeciwodleżynowe  itp…) oraz wypożyczalniach sprzętu medycznego - ortopedycznego i pomocniczego (m.in. balkoniki, łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie itp…).

Dysponujemy także własnymi łatwo dezynfekowalnymi pneumatycznymi materacami przeciwodleżynowymi.

Prowadzimy również „przyuczanie” pacjenta i jego rodziny do:

- obsługi sprzętu medycznego ( np. glukometr, PEN do Insuliny, ssak, ciśnieniomierz, koncentrator  tlenu, materac przeciwodleżynowy, łóżko pneumatyczne itp…)

                   opieki i samoopieki (np. pielęgnacja stomii, nefrostomii, rurki tracheotomijnej, karmienie przez sondę dożołądkową lub PEG, gimnastyka oddechowa itp…)

Służymy radą i pomocą w wielu innych aspektach codziennego funkcjonowania osoby chorej, starszej lub niepełnosprawnej oraz jej opiekunów.

Porady te są udzielane bezpłatnie.

(wyjątek stanowi tu zlecenie zamówione wyłącznie w tym celu)

Uwaga: Jeśli się zastanawiasz czy obsługujemy Twój region lub nie wiesz czy zabieg pielęgniarski jest w ofercie prosimy o telefon, szczegółowych informacji udzieli Ci przedstawiciel firmy.