menu: HOME

WITAMY

AGNIESZKA TURSKA i MONIKA FABIAN, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Zakres działalności przedstawia szeroko pojęta opieka pielęgniarska na najwyższym poziomie. Profesjonalne podejście i miła obsługa zadowoli najbardziej wymagających klientów.  

więcej »

NASZA FIRMA

MONAGA - Centrum Usług Pielęgniarskich Sc. jest spółką cywilną obecną na rynku usług medycznych od 2007 roku. Działalność  prowadzimy głównie na terenie Pruszkowa i okolic (m. in. Ożarów Maz., Piastów, Raszyn, Nadarzyn, Milanówek, Grodzisk Maz., trasa kolejki WKD itp.). Nie wykluczamy jednak Warszawy i miejscowości usytuowanych blisko niej. Firma jest zarejestrowana w Biurze Ewidencji Gospodarczej i w Głównym Urzędzie Statystycznym - REGON 141068891. NIP 534-23-69-604 Legitymuje się też zaświadczeniem o wpisie do rejestru Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod numerem 1/2007. W przypadku stosowania tlenoterapii posiadamy zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

MONAGA zapewnia w pełni profesjonalną opiekę pielęgniarską, pielęgnacyjną i opiekuńczą w domu pacjenta. W przypadku opieki stałej lub cyklicznej (tryb ustalany z klientem) opiekę zapewnia kilka pielęgniarek, za pracę których odpowiada firma MONAGA, której przedstawiciele ustalają tzw. grafik dyżurów w porozumieniu z konkretnymi pielęgniarkami. Pacjent ma prawo wnoszenia zastrzeżeń dotyczących ich pracy, zgłaszając je do przedstawicieli firmy. 

Wszystkie zatrudniane przez nas pielęgniarki są zatrudnione legalnie, są w pełni wykwalifikowane i posiadają ważne prawo wykonywania zawodu.

Usługi świadczymy na podstawie umowy-zlecenia zawieranej w formie pisemnej z pacjentem lub jego rodziną (umowa zawiera m. in. zakres danej usługi, ustaloną cenę oraz formę i termin płatności). Płatności można dokonywać przelewem na konto firmy - 47114020170000420206950242 - lub gotówką przekazywaną za pisemnym pokwitowaniem przedstawicielce firmy w terminie ustalanym z klientem - na ogół w terminie 7 dni od zakończenia usługi lub w trybie miesięcznym, jeśli zlecenie jest długotrwałe (forma i termin płatności uzgadniana indywidualnie z klientem).

MONAGA prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną w sposób przewidziany ustawowo - z zachowaniem tajemnicy zawodowej i uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Uwaga: Jeśli się zastanawiasz czy obsługujemy Twój region lub nie wiesz czy zabieg pielęgniarski jest w ofercie prosimy o telefon, szczegółowych informacji udzieli Ci przedstawiciel firmy.